wahabita

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z związku z wyprawą do Palmiry rodzą się inne projekty. Lady Hester myśli o pielgrzymce do Mekki, ufna w opiekę plemion beduińskich; prowadzi korespondencję z Ibn Sihud Abdallahem, władcą Wahabitów, najbogatszym i najgroźniejszym emirem Wschodu (krążą pogłoski o małżeństwie Ibn Sihuda z białą malikah), inne znów projekty prowadzą ją poprzez pustynię do Bassorah, a stąd do Indyj...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bystroń, Jan Stanisław 1928. Wspomnienia syryjskie. Bejrut – Palmira – Damaszek, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.