waleń-wieloryb

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Temat ryb-oswobodzicieli często się pojawia w starożytności. Odpowiednikiem historii Jonasza, będącej symbolem zmartwychwstania, jest opowieść o Arionie, uratowanym przez delfina; jak wiadomo, przez długi czas walenie-wieloryby uznawano za ryby. Arion, grecki poeta liryczny żyjący w VII wieku p.n.e., odbył podróż do Italii, gdzie zgromadził ogromne bogactwa: w tamtych szczęśliwych czasach można było się utrzymać pisząc wiersze. W drodze powrotnej współpasażerowie ze statku posta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prieur, Jean 1999. Symbole świata, przekł. J. Kluza, Warszawa : TOMaCO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.