warecko-magnuszewski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 5, 6, 7 i 8 dywizję piechoty); w październiku rozpoczęła się organizacja 3 armii WT (rozwiązana w listopadzie ze względu na trudności kadrowe). 1 armia WP po wyruszeniu z rejonu Kiwerc 28 VII wyszła nad Wisłę zajmując obronę na odcinku Dęblin—Puławy, następnie 12 VIII — 10 IX broni się na przyczółku warecko-magnuszewskim; w poi. września częścią sił walczy o Pragę, przechodzi do obrony w tym rejonie, udzielając pomocy powstańcom w Warszawie; w październiku rozszerza pas obrony nad Wisłą od Jabłonny do Karczewia. W styczniu 1945 stan liczebny WP wynosi 270 tys. żołnierzy. 1 armia WP w ramach tzw. ofensywy zimowej Armii Radź...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.