warszawsko-kanberski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dodam jeszcze, że, niezależnie od solidarności, zainteresowania i zrozumń ze strony środowiska moskiewskiego, działalność moskiewskiej (i moskiew -montrealskiej) szkoły semantycznej, rozwijająca się paralelnie do działaln szkoły warszawskiej (i warszawsko-kanberskiej), była zawsze dla mnie i dla mi kolegów źródłem inspiracji i pomocy duchowej w poszukiwaniu własnej dróg Ogromnie dużo zawdzięczam także moim australijskim kolegom i przyjaciół) przede wszystkim mojemu najbliższemu współpracownikowi i współautor« Cliffowi Goddardowi, a także Feliksowi Amece, Robertowi Bugenhagenc Hilary Chappell, Nickowi Enfieldowi, Jean Harkins, Dawidowi Wilkinsowi i w innym. Bez ich ekspertyzy rozciągającej się na wiele nie znanych mi z pierw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierzbicka, Anna 1999. Język − umysł − kultura. Wybór prac, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.