wczarować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 732. W allenrodyczność Słów Ben 3, 129 (2x); zob. Wallenrodyzm: 733. Wallenrodyczny ‘zdradziecki’ Kaczk PzO 138; 734. Wallenrodyzm Słów Ben 3, 129; 735. Wczarować (W) Gar Pis 178; TOliz OrNauk 1842, 37, 290; 736. Wczlowieczać ‘uczłowieczać, wcielając w coś, tu przen.’ Kras DD 5, 143; 737. Wczlowieczony ‘wcielony w człowieka’ Słów KD 4, 95; 738. Wdrzewić się ‘zamienić się w drzewo, tu przen.’ Słów Ben 3, 125;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.