wczesnokapitalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z narodem. Niesposób uważać rodziny Borynów za przedstawicieli wsi. Naturalną natomiast wspólnotę wiejską przedstawiają czworaki folwarczne. Nasuwa się analogia do wczesnokapitalistycznego okresu w przemyśle. Służba folwarczna to jakby odpowiednik załogi manufakturowej; pracownik rolny staje się tutaj robotnikiem cząstkowym, to znaczy wykonuje tylko pewną, ściśle ograniczoną część pracy rolniczej, pracuje zespołowo pod kierunkiem i dozorem i mieszka przy swym warsztacie pracy. Są to czyn...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kubacki, Wacław 1948. Krytyk i twórca, Łódź : Wyd. W. Bąka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo