wczesnokaszubski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) R. 3 „Wiek trzynasty i czternasty: początki samodzielnego rozwoju kaszubskiego, ustalenie się północno-zachodniej granicy kaszubskiego obszaru językowego11 (s. 48—61) omawia wczesnokaszubski rozwój samogłosek nosowych: |=^|, ą q, zmianę aN 5N, bifonematyzację spółgłosek wargowych miękkich w połączeniu typu (Pj), asybilację t, d, oraz przejście r r, asymilację pod względem dźwięczności (i parę innych procesów fonologicznych o drugorzędnym znaczeniu). Włączona do tekstu mapka (s. 59) ukazuje cofanie się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.