wczesnokolonialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zachowując wiele cech odrębnej kultury kręgu afroantylskiego oraz anglokreolski język; grupa Indian, żyjących na marginesie głównego nurtu życia społeczeństwa, jest mała (ok. 20 tys.), gdyż większość wymarła w okresie wczesnokolonialnym; imigracja w XIX i XX w. również nie odgrywała znaczniejszej roli w procesie narodotwórczym, bowiem poza niewiekimi grupami Chińczyków i uciekinierów z sąsiednich krajów nie ma większych środowisk ¿migracyjnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Damm, Krystyna, Mikusińska, Aldona (red.) 2000. Ludy i języki świata, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.