wczesnokrzyżacki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na drodze retrogresji podejmuje autorka próbę odtworzenia staropruskiego krajobrazu osadniczego ok. 1280 r. W drugiej części książki na 30 stronach druku autorka rysuje stan tych terenów w świetle źródeł wczesnokrzyżackich, zbiera świadectwa o stanie zalesienia i jego zmianach w miarę akcji kolonizacyjnej Zakonu, wreszcie konfrontuje zmiany osadnictwa w miarę kolonizacji i omawia udział Prusów w rozszerzeniu obszarów uprawnych na terenie komturstwa dzierzgońskiego. W tej ostatniej kwestii notuje znaczny udział pruskich „wolnych" w działalności osadniczej i stwierdza rozszerzenie się w okresie rządów krzyżackich obszaru starego osadnictwa pruskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZapHist - Zapiski Historyczne (Toruń)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.