wczesnoniemiecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Założenia programowe projektu Germania Slavica wypracowane zostały wspólnie przez onomastów, historyków i archeologów. Najważniejszym jego celem jest prowadzenie badań nad procesami osadniczymi, gospodarczymi oraz nad konstytuowaniem się władzy w fazie przejścia plemion słowiańskich pod wpływ gospodarki „wczesnoniemieckiej”. Na podstawie wielostronnych kontaktów społeczno-gospodarczych i kulturowych Słowian i Niemców wytworzyła się strefa wzajemnych oddziaływań, nazywana przez niemieckich historyków terminem Germania Slavica. Znany historyk Klaus Zernack2 wyróżnia tu dwie strefy kontaktów:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Popowska-Taborska, Hanna, Duma, Jerzy (red.) 1997. Onomastyka i dialektologia. Prace dedykowane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa : SOW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.