weduta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W ramach zagospodarov ania przestrzennego miasta opracowano obecnie szczegółowe projekty St. Rynku, biorąc za wzór stan Rynku z czasów przedrozbiorowych. Do opracowania rysunków gabarytowych posłużyły dość liczn e zachowane sztychy, weduty akw arelowe i olejne z tego czasu, przedstawiające St. Rynek (obrazy Knorra, beselera, Kurn towskiego i innj. Wykorzystano też rysunki inwentaryzacyjne niektórych kamieniczek, zachowane z przed wojnjr...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.