welamen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) UKŁAD ZBIOROWY PRACTY rozróżnia on 11 układów, a każdy z nich charakteryzuje jakaś główna funkcja; 1) układ twórczy: promerystem (—► merystem) wierzchołka pędu i korzenia, miazga łykodrzewna (—> miazga), miazga korkotwórcza (—»■ fellogen); 2) układ okrywający:—> skórka, peryderma, korowina; 3) układ mechaniczny: —► włókna roślinne, sklereidy, cewki drewna wtórnego, zwarcica, twardzica; 4) układ chłonny: —> skórka korzeni z włośnikami, welamen, włoski roślinne chłonące wodę, tkanka chłonna w ssawkach pasożytów i zarodkach nasion; 5) układ asymilacyjny: miękisz zieleniowy (—► miękiszowa tkanka), w którym odbywa się —► asymilacja C02; 6) układ przewodzący: elementy —► naczyniowe i —► sitowe, miękisz przewodzący (np. kory...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.