werbalizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) STOSUNEK DO PRZEDMIOTÓW wszelkiego umysłowego wysiłku, wszelkich tendencyj organizacyjnych, wyzwolonej — o ile się da — od myślenia pojęciowego, od werbalizacji; w takich stanach przedmiot ma nam odsłaniać bezpośrednio swoje oblicze, wolne od przekształceń, jakie mu narzuca nasz intelekt. Bardzo licznych zwolenników ma znowu teoria, że stosunek estetyczny to stosunek wczuwania się w postrzegane przedmioty. Jeszcze inni sądzą, że zajmować estetyczną postawę, to znaczy interesować się wyglądem przedmiotów bezpośrednio...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ossowski, Stanisław 1949. U podstaw estetyki, wyd. drugie uzup., Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.