werbalizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) geografii ogólnej, matematycznej, przechodząc z kolei do fizycznej, politycznej, wreszcie do części świata, Europy i kończyły na geografii Prus. Krytykowano też werbalizują uprawiany w nauce geografii, który polegał na tym, że nauczyciele kazali dzieciom uczyć się na pamięć np. nazw rzek w Europie, stolic poszczególnych krajów, wysp, półwyspów, gór itp. nie posługując się przy tej nauce mapą ani ilustracją. Uzasadnione naukowo propozycje zmian w tradycyjnych programach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SiM - Studia i Materiały
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.