werbalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) puszczyki i zeprzałe znakomitości. Tym trybem łatwo wejść niebacznie na grzęzawiska literackiej filisterji, ale tym trybem w szczupłem gronie, skazującem się na ustawiczną symbjozę towarzyską i intelektualną, zaczyna działać niezbłagane prawo mim i ery, a kanty ostrości i wybujałości odmiennych typów ścierają się i okrągleją jak kamienie w potoku, powtarzają się motywy i impulsy, a o twórczej genezie i ojcowstwie rozstrzygać zacznie tylko ornamentyka werbalna lub co gorsza manjera...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.