wersenian

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) którym nie utrudnia on zachodzących reakcji. Wybór odczynnika maskującego oraz optymalnych warunków jego stosowania zależy od konkretnych warunków analizy (np. pH) i zwykle odbywa się w sposób doświadczalny. Jako odczynniki maskujące używane są np.: cyjanki, jodki, tiosiarczany, wersenian dwusodowy (tzw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.