wersologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) TEORIA LITERATURY 149 Wrocławskich“ (1950, nr 1—2). Poglądy Furmanika na zasadnicze pojęcia wersologii — rytm, metr, średniówkę — nie uległy zmianie. Rozprawa została znacznie rozszerzona o zagadnienia zarówno prozodyjne, jak wersyfikacyjne. Wszedł w nią opis podstawowych systemów wersyfikacyjnych, istniejących w dzisiejszej polszczyźnie. Rozprawy o rymie i strofice są popularny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.