wersyfikacyjno-rytmiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Popularny wiersz Leśmiana Boże pełen w niebie chwały został zaliczony do gatunku modlitwy religijnej nie tylko ze względu na wymogi „treści”, odsyłającej do sfery doznań religijnych. Względy wersyfikacyjno-rytmiczne nadają mu cechy modlitwy błagalnej, rytmicznie monotonnej i jednostajnej. Metr tekstu oddał Leśmian przez wzorzec dwugłosowy (trochej), którego narzucającą się cechą jest skandowanie, jak w pieśniach religijnych i ludowych. Stąd też...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sochoń, Jan 2000. Bóg i język, Warszawa : UKSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.