wersyfikacyjno-syntaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Fop 4= Fok Struktura wersyfikacyjno-syntaktyczna wedle wyznaczników (domniemanych) granicy rządków: + + . + + + • + » + •>• +4= 4f»=i=-łf-4::*::}= Zgodność I stopnia w 8 rządkach, tj. 34,8% Zgodność II stopnia w 4 rządkach, tj. 17,4% Zgodność III stopnia w 11 rządkach, tj. 47,8% I znów stwierdzamy mocną funkcję wiążącą struktur syntaktycznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1969. Ze studiów nad językiem i stylem, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo