weryfikacjonista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ści). Próbę obrony holizmu eksperymentalno-teoretycznego w pewnej umiarkowanej wersji nie prowadzącej do żadnej z wymienionych (i pewnych innych) absurdalnych konsekwencji podejmujemy w innej pracy Sztywne kryteria sprawdzalności, jakie początkowo starali się wprowadzić zarówno weryfikacjoniści, jak i falsyfikacjoniści (zwłaszcza Popper), prowadziły do jeszcze jednej wspólnej — choć nader nieprzyjemnej — konsekwencji. Prowadziły do konkluzji, że...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Such, Jan 1975. Problemy weryfikacji wiedzy. Studium metodologiczne, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.