weryfikowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mowej itd. Propozycje te przewidywały poza tym, że międzynarodowa komisja kontroli mieć będzie między innymi prawo wstępu na teren wszelkich przedsiębiorstw wydobywających, wytwarzających i gromadzących surowiec atomowy i produkty atomowe, prawo do zapoznania się z procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwach, wytwarzających energię atomową w zakresie niezbędnym dla wykonywania kontroli zużycia produktów atomowych i energii atomowej, prawo żądania od rządów wszystkich państw nadsyłania danych i wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących działalności przedsiębiorstw wytwarujących energię atomową oraz prawo weryfikowania tych danych i sprawozdań...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Walka 1953. Walka o zakaz broni masowej zagłady. Dokumenty i materiały, Warszawa : PISM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.