wetowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 8. Wywóz takich artykułów żywnościowych, jak brukiew, masło, gęsi, kapłony itp., winien zostać ograniczony. Wszelkie wysyłane artykuły żyw-: nościowe muszą być kontrolowane przez urzędnika wetowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Buława, Józef 1971. Walki społeczno-ustrojowe w Toruniu w I połowie XVI wieku, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.