wewnątrz-europejski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kając, zgryźliwą uwagą o Filipinach? Lecz starano się na zewnątrz wystawiać okazałe dekoracje, gdy akurat zawodziła jedność sojusznicza, i trudno dziś potępiać podobne zabiegi; Niemcy przecież, choćby na użytek wewnątrz-europejski, bardzo potrzebowali skłócenia przeciwników...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Terlecki, Olgierd 1976. Generał ostatniej legendy. Rzecz o gen. Władysławie Sikorskim, Chicago : Polonia Bookstore & Publishers Co.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.