wewnątrzartystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Prawdziwym wydaje się twierdzenie, że dzisiejszy typ teatru konwencjonalnego, zasobnego zresztą w bogate tradycje i kulturalne zasługi, w swej istocie wewnątrzartystycznej, opartej na systemie wirtuozów i konstrukcji architektonicznej z całym aparatem coraz bardziej doskonałych, a coraz bardziej sztucznych środków technicznych, stał się machiną zbliżoną raczej do fabryki chwilowych wzruszeń, niż do przybytku sztuki. Okazał się formą kostniejącą, nieżywą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierciński, Edmund 1991. Notatki i teksty z lat 1921-55, Wrocław : Wiedza o Kulturze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.