wewnątrzmaszynowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) do symbolicznego przetwarzania informacji przeznaczone głównie do opisywania algorytmów przetwarzania informacji nienumcrycznych. JĘZYK DOCELOWY (wynikowy), w komputerach wewnątrzmaszynowa reprezentacja informacji podanej w języku źródłowym. Zwykle wynikiem działania translatora nie jest program w języku ściśle maszynowym; zawarte są tam pewne pomocnicze informacje sterujące, symboliczne nazwy adresów lub adresy względne i inne. Tak więc...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Modrzewski, Jerzy (red.) 1978. Encyklopedia techniki wojskowej, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.