wewnątrzradziecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie będę mówił o wielu sprawach wszystkim znanym, a zwłaszcza znanych Panu, o tym napisano tysiące książek i zostaną one u nas wydane jeszcze w tym wieku, być może nawet wkrótce, szybciej niż się kto spodziewa. Mam to przeświadczenie nie tylko dlatego, że jestem optymistą, lecz także dlatego, że wiem z historii, jak szybko i bezpardonowo - nie zawsze, ale często - ujawnia się prawdę i demaskuje kłamstwo. Niechaj jednak o owym wewnątrzradzieckim aspekcie stalinowskich spraw państwowych napiszą inni. Ja zajmę się tylko jednym, tym, co jest mi najbardziej znane - „mądrością i wolą" Stalina w dziedzinach międzynarodowych i sprawami z tym związanymi, tym, jaką rolę polityczną odegrał on w losach naszego kraju w ciągu owego ćwierćwiecza, o którym Pan mówi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Proskurin, Aleksander (wyb.) 1989. Fenomen Stalina, przekł. M. Kotowska, wyd. 2, Warszawa : MAW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przyimekliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.