wewnątrzsemantyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) matystów). Ten jego charakter uwidoczni się w tym wyższym stopniu, im dokładniejszej charakterystyce poddawać się będzie pojęcie języka wspólnotowego. Zadowolę się w tym miejscu przypomnieniem, iż język ów w każdym razie ma być układem norm oraz dyrektyw (ściślej - wyrażanych przez nie przekonań normatywnych i dyrektywalnych): wewnątrzsemantycznych (odniesienia przedmiotowego), syntaktycznych, leksykalnych, a także fonetycznych (i/lub «graficznych», by tak rzec)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kmita, Jerzy 1998. Jak słowa łączą się ze światem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, wyd. 2, popraw., Poznań : Instytut Filozofii UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo