wewnątrzzaborowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) no-ekonomiczna. Postawa w tym zakresie była wyznacznikiem mniej czy bardziej wyraźnie ujawnianej pozycji klasowej: od akceptacji status quo, poprzez dążenie do jego kapitalistycznej modyfikacji, aż po, na lewicy ruchu robotniczego, dążenie do rewolucyjnego obalenia ustroju. Kolejna postawa wynikała z zadań bieżącej polityki wewnątrzzaborowej — była to próba praktycznej odpowiedzi na pytanie, jak, znów przede wszystkim w interesie klasy, którą dana siła reprezentowała, poprawić aktualne położenie Polaków we „własnym” państwie zaborczym. Wiązało się z tym pytanie na przyszłość — czy i jak można będzie zmienić istniejący stan rzeczy?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ajnenkiel, Andrzej 1972. Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.