wewnętrzno-nacjonalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tów sensownych. Mówią oni więc, że ZSSR jest najbardziej vulnerable z trzech boków światowego trójkąta, że jest to jedyne super-mocarstwo zmuszone do utrzymywania kolosalnych wojsk i stałej czujności na dwóch frontach, że jest to jedyne supermocarstwo pod stałym wewnętrzno-nacjonalistycznym parciem, I że w końcu jest to jedyne super-em wobec którego, i to z różanych stron naraz, mogą być i są wysuwane roszczenia terytoirialne. W wyniku chińskiej dyplomacji, Breżniew to polityk, któ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte
Sąsiedztwo a tergo