więzienie-jaskinia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 0 istocie człowieka, zamknięta jest w więzieniu ciała. Przez pogardę wszystkiego co ziemskie i surową ascezę dusza ta może osiągnąć „poznanie” (bo tyle właśnie znaczy słowo „gnoza”), uwolnić się od materialnych więzi i powrócić do boskiego królestwa światła. Jeszcze u Platona droga wiodąca z więzienia-jaskini aż do najwyższego boskiego bytu przebiega w linii prostej, podzielonej tylko na odpowiednią liczbę stopni; w gnozie pomiędzy materią 1 duchem, ciemnością i światłem, diabłem i Bogiem leży przepaść i tylko kosztem najwyższego wysiłku można ją przezwyciężyć. Kobieta zaś z racji swej natury przypisana jest materii, ciemności i elementowi chtonicznemu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baudler, Georg 1995. Bóg i kobieta. Historia przemocy, seksualizmu i religii, przeł. A. Baniukiewicz, Gdynia : Uraeus
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.