wiarygodnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 0 szczegółach tego faktu, najrozmaiciej opowiadanego, informuje nas również najwiarygodniej pani Ciechomska, zastrzegając, że „w godzinę śmierci“, jak to nieraz się słyszy, nikt Chopinowi nie śpiewał; uczyniła to pani Delfina Potocka na kilka dni przed śmiercią, na własne jego żądanie, a to — jak pisze siostrzenica artysty — z następującego powodu: „Jeszcze na letniem mieszkaniu odwiedziła raz była Chopina sławna śpiewaczka, pani Sartorius, która na prośby wuja dla mej matki zaśpiewała jedną z aryj Belliniego jaką, nie pamiętam, a że Chopin, osłabiony tego dnia, nie mógł jej akompanjować, śpiewała bez fortepianu, siedząc na krześle na środku salonu. Po jej odejściu Chopin...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Opieński, Henryk 1925. Chopin, wyd. 2, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.