wicekanclerstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) H. przyjaźnił się z Elgotem, posiadał zaufanie biskupa Z. Oleśnickiego, który mu w 1. 1448—9 powierzył wicekanclerstwo uniwersytetu. Sześciokrotnie sprawował H. w Uniw'. Krak. urząd rektora (1427/8, 1449/50, 1450, 1451, 1454, 1455/6). Był dziekanem kapituły przy kolegiacie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.