wiceprezeska

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) JÓZEFA z SAROSIEKÓW 1° WILAMOWSKA 2° TALEWSKA, magister inżynier ogrodnictwa SGGW, rzeczoznawca NOT, założycielka i wieloletnia kierowniczka Zieleni Miejskiej w Zakopanem, autorka projektów wielu ogrodów i zieleńców w Zakopanem i okolicach, zasłużona dla ratowania drzew, działaczka ochrony przyrody, w latach 1947_1977 członek Zarządu Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Zakopanem (w tym również jako wiceprezeska), odznaczona Złotą Odznaką LOP i Medalem 1000-lecia Państwa Polskiego, zmarła 2 marca 1983 r. w wieku 72 lat. Pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.