wiceregens

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wil. Dn. 5 VII 1795 otrzymał święcenia kapłańskie i w tymże roku został profesorem w seminarium diecezjalnym wileńskim, gdzie wykładał w ciągu lat 21 z górą różne przedmioty filozoficzne. Nadto od r. 1805 pełnił przez lat 8 obowiązki dyrektora czyli wiceregensa. W r. 1808 otrzymał plebanię wiżuńską w pow. wiłkomierskim. Uzyskawszy od wizytatora, ks. Andrzeja Pohla, zwolnienie ze zgromadzenia misjonarzy, wszedł do kapituły wileńskiej 14 VIII 1811 jako koadiutor »temporalny« Pawła Ksawerego Brzostowskiego, w r. 1812 został kanonikiem rzeczy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.