wideozabawa

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3.2. 	Rola kontekstu17 w rozumieniu nowych wyrazów i połączeń wyrazowych zaznacza się w różnorodny sposób i ma charakter gradacyjny. Najmniej zależne od kontekstu są neologizmy, które pod względem formy i znaczenia nawiązują do dużych serii wyrazowych o wyraźnych elementach składowych. Do takich należą na przykład liczne złożenia z członami w rodzaju: super- (typu superkolor, superoszczędny, supermąski, superbiznesmen); anty- (typu antyaborcyjny, antytotalitarny, antyinflacyjny); video-//wideo- (typu wideozabawa, wideopiractwo); mini-; samo-; ogólnoz prefiksami, oraz de- (typu demonopolizować, detotalitaryzacja); re- (typu renegocjować, refinansować, rewymiana). Ich rozumienie zależy zasadniczo od tego, czy odbiorca zna znaczenie ich elementów składowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grzegorczykowa, Renata, Zaron, Zofia (red.) 1997. Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.