widz-propagandysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niezbyt dobrymi — na przykład Schmidtem. W miesiąc po podpisaniu protokołu w Helsinkach, we wrześniu 1975 roku, w największym kinie moskiewskim „Rossija” rozpoczęto wyświetlanie filmu, na który nie sprzedawano biletów, ale je rozdzielano organizacjom partyjnym, związkom zawodowym, etc. Film nazywał się „Pajęczyna” (reżyser L. Mochnacz) i ukazywał „konkretnego wroga”. Widzowie-propagandyści zobowiązani byli zapoznać masy z wizerunkiem tego wroga. Nawiasem mówiąc jest to jeden z najważniejszych chwytów sowieckiej propagandy: najbardziej jadowite, najbardziej kłamliwe informacje rozszerza się w czasie wykładów, referatów, w poufnej, intymnej formie. „Pajęczyna” bę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.