wiechowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Drugą tajemnicą Wiecha jest jego sztuka, która bynajmniej nie zasadza się wyłącznie na gwarze. Wydaje mi się, że tę tajemnicę łatwiej już rozszyfrować, bo dotyczy dziedziny doświadczeń literackich i historii literatury. Gdybym miał bliżej określić typ wiechowskiego felietonu, nazwałbym go gawędą. Zauważcie, iż jest to najczęściej opowiadanie oparte na kilku dowcipach w środku, ale przeważnie nie posługujące się końcową pointą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.