wiecowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) towuje wyrok na piśmie. Kiedy w XIV wieku pojawiają się starostowie, obok sądów króla, który je odprawia, ile razy zjedzie do dzielnicy, zwykle jako na wiecu, starostowie sądzą w tym zakresie, co i król, a więc albo w otoczeniu tych, którzy się przy staroście znajdują, albo też na wiecu, kiedy starosta zwołuje wszystkich dostojników dzielnicy, taksamo przy pomocy sędziego, podsędka i pisarza. Takie sądy wiecowe odprawiają się nieregularnie — kiedy je starosta zwoła...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kutrzeba, Stanisław 1912. Historya ustroju Polski w zarysie. T. 1, wyd. 3, Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.