wielkoblaszkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bastyt, wielkoblaszkowa pseudomorfoza po piroksenie, wykazująca najczęściej własności i strukturę lizardytu. W rzadszych przypadkach ortopirokseny — i to przede wszystkim bogatsze w glinkę — przechodzą w antygoryt. W gabrach i perydotytach spotykane bywają pseudomorfozy talku po piroksenach rombowych; obok nich występować mogą dobrze zachowane pirokseny jednoskośne (także te w postaci odmieszanych lamelek w ortopiroksenie), przechodzące miejscami w pilśniową hornblendę...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.