wielkodusznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ktokolwiek pisze rzeczy, jak one się dzieją, Ten stawa się cynikiem; kto, jak dziać się mogą, Ten bywa wizyonarzem — radzi się zeń śmieją, I bardzo słusznie; trzecią zaś kto idzie drogą, Czyli kto pisze, jak się rzeczy dziać powinny Ten bywa nawet zdrajcą — to niemniej jest słusznie, Bowiem zdradza nałogi. Pierwszy więc jest gminny I płaski, drugi marzy tylko wielkodusznie, Trzeci zaś obrał drogę, dopóki żyw, brudną: Styl jego nieprzystępny i intryga nudną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dąbrowska, Maria 1938. Moja odpowiedź. Refleksje nad polemiką z Rozdrożem, Warszawa ; Kraków : J. Mortkowicz
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.