wieloalfabetowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kod AMI III należy do grupy kodów wieloalfabetowych, w których przekształcenie alfabetu pierwotnego jest wyznaczane przez funkcję o charakterze sekwencyjnym. Przy przekształceniu sekwencyjnym ciąg kodowy przypisywany danej literze alfabetu pierwotnego zależy od sposobu kodowania poprzedniej litery...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weiss, Peter 1967. Rozmowa trzech idących, przeł. S. Błaut, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.