wieloatomowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) m.in. statystyczne objaśnienie przez Boltzmanna II zasady t.). Niektóre otrzymane na tej drodze rezultaty, np. promieniowanie ciała doskonale czarnego, ciepła właściwe wieloatomowych gazów i ciał stałych, okazały się jednak sprzeczne z doświadczeniem. Sprzeczności te usunęła dopiero mechanika kwantowa, postulująca zupełnie nowy opis mikroświata, a powstałe na jej bazie kwantowe teorie statystyczne (M. Planck, A...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.