wielogłosowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) UKRAIŃSKA MUZYKA, odznacza się przede wszystkim bogactwem folkloru; liczne pieśni obrzędowe i bytowe oraz dumy (epos hist.) przetrwały do ostatnich czasów; chóralne pieśni lud. wykonywane są wielogłosowo (improwizowana polifonia), solowe korzystają z akompaniamentu lud. instrumentów (bandura, lira korbowa). Muzyka lud. wpłynęła również na artystyczną, której gł. przedstawicielami są: uczeń Rimskiego-Korsakowa M. Łysenko (1842—1912) (opera...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.