wielointerwałowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przypadkowy .rozsiew" materiału 13 indeks rzeczowy pseudokreacyjny sposób komponowania 32 psychologia twórczości kompozytorskiej 33-39, 67, 199-204 psychologia współczesna 61 publiczność 109, 172-173 punktualizm 38, 54, 74, 77, 86, 87, 137, 204-208, 226, 301 quasi-instrumenty perkusyjne 191 rak rytmiczny 213 realizacja muzyki 91, 98, 129 realizacja muzyki elektronicznej 54 realizacja partytury współczesnej 208-210 redukcja obsady 95 redukcja środków 207 reguły w muzyce 23 relacje w muzyce 10, 12 repertuar współczesny 210-211 reprodukcyjna muzyka 33 reprodukcyjny charakter komponowania 39 rombatori 29 rozluźnienie tonalne 45 rozrzut materiału 33 rozszerzona funkcyjność 15 równoważność elementów w muzyce 21 różnicowanie w muzyce 59 rzemiosło kompozytorskie 32, 96 ruch 134 rysunek 83 rytm 130, 134, 213 rytm a interwały wysokości 132 rytmika 34, 59, 60, 133, 140 rytmika jako system proporcjowych wartości 35 rytmika nowoczesna 211-213, 254 rytmy nieodwracalne 213 seat singing 137 scenariusz 88, 145 scoppiatori 29 sekwenser 220 selekcja w twórczości 202-203 sens analizy 22 sens eksperymentu 47 seria 44-45, 213-216 seria rytmiczna 132 seria wielointerwałowa (wszechinterwałowa) 46, 127, 216, 325 serializm 32-33, 83, 206 serializm w muzyce wokalnej 217...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Schäffer, Bogusław 1975. Mały informator muzyki XX wieku, wyd. nowe, Krakó** : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.