wielokolumnowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pociągu holowniczego, powinny mieć oznakowanie określone w pkt. 1 oraz dodatkowe trzecie światło masztowe białe silne, umieszczone w odległości około I m poniżej drugiego światła masztowego i w miarę możliwości nie niżej niż 1 m od poziomu świateł burtowych; 3) statki pociągu holowniczego płynące jako statki holowane, lecz nie znajdujące się na końcu pociągu holowniczego, powinny być oznakowane jednym światłem masztowym białym zwykłym, widocznym ze wszystkich stron, a umieszczonym na wysokości co najmniej 4 m nad poziomem znaków największego zanurzenia, z tym że: a) światła statków holowanych powinny być w miarę możliwości umieszczane na jednym poziomie, b) w pociągach holowniczych obejmujących zespoły sprzężone płynące wielokolumnowo, światła masztowe statków holowanych powinny być umieszczone tylko na statkach płynących na zewnątrz zespołu; 4) statek lub statki pociągu holowniczego płynące na końcu pociągu powinny mieć oznakowanie wymagane dla statków holowanych, określone w pkt. 3 i w ust. 1 pkt. 3...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Adelt, Tadeusz 1978. Śródlądowy jachting motorowy, wyd. 3 popraw. i uzup., Warszawa : Sport i Turystyka+
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.