wielopalczastość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i że to rzecz sprawiedliwa). Przyrównanie rąk do klonowych liści zabiera w sobie nie tylko bezpośrednią sugestię kształtu (wielopalczastość), lecz również sugestię wiotkości i nieodporności, także i na temperaturę. A więc mamy tu połączenie dwóch przeciwieństw: stanowczości gestu, obrazującego stanowczość przekonania, oraz nietrwałości narządu tego gestu, co obrazuje jego nieskuteczność w samej materii gestu, w większym zaś jeszcze stopniu nieskuteczność tego, co gest ma wyrażać. Że zaś konkretny gest wyra...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Twórczość - Twórczość (Kraków / War­­­­­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.