wielopodporowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) fowanie; otwór o. drążonej obrabia się przez wiercenie i ewentualne wytaczanie, a jego końce zamyka się przez wtłoczenie lub skurczowe osadzenie oddzielnych czopów albo przez obciśnięcie końców. Z uwagi na liczbę podpór rozróżnia się o. jednopodporowe, dwupodporowe, trójpodporowe i wielopodporowe. O. są szeroko stosowane w różnych maszynach (zwłaszcza w urządzeniach transportowych) i mechanizmach drobnych (np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.