wielopoziomowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Natomiast wówczas, gdy całość społeczna zróżnicowana jest wielorako, wielopłaszczyznowo i wielopoziomowo, gdy poza grupami rodzinnymi istnieją inne grupy — wówczas warunkiem właściwego scharakteryzowania całości jest taka jej analiza, która w tym wielorakim zróżnicowaniu wyodrębnia zróżnicowanie zasadnicze dla funkcjonowania całości, wyodrębnia istotne grupy tej całości; to znaczy: takie grupy, których współdziałanie określa charakter podstawowej sfery aktywności społecznej, to znaczy: sfery społecznego wytwarzania. Droga do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cackowski, Zdzisław 1974. Główne pojęcia materializmu historycznego, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.