wielopoziomowość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i ustrukturowania materii. Z każdą formą ruchu wiążą się określone całościowe (—► całość) układy i struktury materialne, odznaczające się swoistymi własnościami i prawidłowościami. Występując przeciw mechanistycznemu -*■ redukcjonizmowi i głosząc tezę o niewyczerpanej jakościowej różnorodności, wielopoziomowości strukturalnej organizacji materii, m.d. wyjaśnia powstawanie całościowych układów i struktur dialektycznym charakterem (—► dialektyka marksistowska) procesów rozwojowych materii, w toku których, w wyniku ścierania się przeciwstawnych sił i tendencji (mówiąc obrazowo : walki —> przeciwieństw), pojawiają się nowe własności (—> jakość) materii i nowe prawidłowości. W wy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.