wielopoziomowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skalę pl. Bankowego, zagubioną przez nadmierne wydłużenie go do pałacu Mostowskich Problem wprowadzenia komunikacji wielopoziomowej nie został jeszcze ostatecznie rozstrzygnięty. Wydaje się, że takie rozwiązanie nie wpłynie ujemnie na zabytkowy charakter placu, który stał się obecnie częścią ważnej arterii komunikacyjnej północ—południe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.